HTC 10

SP HTC 10 mới 100% Fullbox - 32GB

Giá: 15.499.000 vnđ

HTC One A9

SP HTC One A9 mới 100% Fullbox - 32GB

Giá: 8.999.000 vnđ

HTC One 3 (HTC One M9)

HTC One M9 cũ 99% - Cũ 98% ĐEN

Giá: 4.599.000 vnđ

HTC One M8 (HTC One 2)

HTC One M8 cũ hình thức 98_99% - M8 Đen

Giá: 2.899.000 vnđ

HTC One M7

HTC One M7 cũ đẹp 98-99% - 16Gb

Giá: 2.299.000 vnđ