iPhone 7 Plus

SP iPhone 7 Plus mới 100% Fullbox - 32GB Hồng

Giá: 22.299.000 vnđ

iPhone 7

SP iPhone 7 mới 100% Fullbox (32GB) - 32GB Hồng

Giá: 17.599.000 vnđ

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus Mới Trưng Bày - 16gb Vàng+Hồng

Giá: 10.999.000 vnđ

iPhone 6S

iPhone 6S cũ 99% - 16gb Đ+Vàng

Giá: 10.199.000 vnđ

iPhone 6 Plus

iP 6 Plus lock cũ 99% - 16gb Đen

Giá: 8.199.000 vnđ

iPhone 6

iP 6 Quốc tế hình thức đẹp 98_99% - 16gb đen

Giá: 7.799.000 vnđ

iPhone 5S

iPhone 5S cũ 98-99% ( QUỐC TẾ) - 16gb - Đen

Giá: 4.399.000 vnđ

iPhone 5C

iPhone 5C (Lock) cũ 98 - 99% - 16Gb

Giá: 3.099.000 vnđ

iPhone 5

iPhone 5 Cũ 98-99% Lock - 16 Đen

Giá: 2.599.000 vnđ

iPhone 4S

iPhone 4S cũ 98-99% - 8Gb Đen+Trắng

Giá: 1.699.000 vnđ

iPhone 4

iPhone 4 cũ (98-99%) hình thức đẹp - 16Gb Đen

Giá: 1.599.000 vnđ