Điện thoại Sky A910 (Sky Vega Iron 2)

Điện thoại Sky A910 (Sky Vega Iron 2)

Giá: 2.699.000 vnđ

Điện thoại Sky A870

Điện thoại Sky A870

Giá: 1.899.000 vnđ