mua samsung dịp lễ 2018

LG V50 ThinQ

SP LG V50 ThinQ mới 98-99% - 128GB

Giá: 11.490.000 vnđ

LG V40 ThinQ

SP LG V40 ThinQ mới 100% Fullbox - 64GB

Giá: 8.399.000 vnđ

LG G8 ThinQ

SP LG G8 ThinQ mới 98-99% - 128GB

Giá: 7.590.000 vnđ

LG V30+ (LG V30 Plus)

SP LG V30+ (LG V30 Plus) mới 100% Fullbox - 128GB

Giá: 6.990.000 vnđ

LG G7 ThinQ

SP LG G7 ThinQ - 64GB Xanh

Giá: 3.699.000 vnđ

LG V30

SP LG V30 - V30 Cũ 95%

Giá: 3.399.000 vnđ

LG G5

LIKENEW 99% - 32Gb Cũ 99%

Giá: 2.299.000 vnđ

LG G6

likenew 99% - 32GB Máy Mỹ

Giá: 1.999.000 vnđ

LG V20

LG V20 Fullbox - 64GB Cũ 99%

Giá: 1.799.000 vnđ

LG X Venture

SP LG X Venture mới 98-99% - 32GB

Giá: 1.599.000 vnđ