iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus cũ hình thức 99% - 32Gb Màu Trắng

Giá: 16.450.000 vnđ

iPhone 7

iPhone 7 cũ hình thức 99% - 32GB Màu Trắng

Giá: 12.799.000 vnđ

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus cũ đẹp 98-99% - 16Gb Màu Đen

Giá: 9.250.000 vnđ

iPhone 6S

iPhone 6S cũ hình thức đẹp 98-99% - 16Gb Đen Xám

Giá: 7.450.000 vnđ

iPhone 6 Plus

IPhone 6 Plus cũ hình thức đẹp 98 - 99% - 16Gb Màu Xám

Giá: 7.099.000 vnđ

iPhone 6

iPhone 6 cũ hình thức đẹp 98-99% - 16Gb Màu Xám

Giá: 5.650.000 vnđ

iPhone 5S

iPhone 5S cũ 98 - 99% máy đẹp - 16Gb Màu Đen

Giá: 3.250.000 vnđ

iPhone 5

iPhone 5 Cũ 98 - 99% máy đẹp - 16Gb Màu Đen

Giá: 2.450.000 vnđ

iPhone 4S

iPhone 4S cũ 98-99% - 8Gb Đen+Trắng

Giá: 1.299.000 vnđ