THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT

iPhone 7

iPhone 7 cũ hình thức 99% - 32GB Màu Trắng

Giá: 12.399.000 đ

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus cũ đẹp 98% - 16Gb Màu Trắng

Giá: 8.799.000 đ

iPhone 6S

iPhone 6S cũ hình thức đẹp 98-99% - 16Gb Đen Xám

Giá: 6.999.000 đ

iPhone 6 Plus

IPhone 6 Plus cũ hình thức đẹp 98 - 99% - 16Gb Màu Xám

Giá: 6.999.000 đ

iPhone 6

iPhone 6 cũ hình thức 98% - 16Gb Màu Xám

Giá: 5.099.000 đ

Samsung Galaxy A9 Pro

SP Samsung Galaxy A9 Pro mới 100% Fullbox - 32GB Màu Đen

Giá: 7.350.000 đ

Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Samsung Galaxy S6 Edge Plus Cũ 98% - 32Gb Xanh-Trắng

Giá: 6.499.000 đ

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge cũ 98% - 32Gb Màu Đen

Giá: 8.599.000 đ

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 cũ 98% - 32Gb Màu Xanh

Giá: 6.099.000 đ

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge cũ 98% - 32Gb Đen -Trắng

Giá: 5.499.000 đ

Sony Xperia X

Sony Xperia X máy mới 100% Fullbox - 32GB Quốc Tế

Giá: 5.199.000 đ

Sony Xperia Z3V (Verizon)

Sony Z3 Verizon Cũ 98% - 32Gb Đen - Trắng

Giá: 2.799.000 đ

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 cũ 98 - 99% Nhật - Quốc tế - 32Gb Bản Mỹ

Giá: 5.399.000 đ

Sony Xperia Z4

Sony Xperia Z4 Cũ 98 - 99% Nhật & Quốc tế - Bản Mỹ

Giá: 3.699.000 đ

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3 Cũ 98% - Z3 Màu Trắng

Giá: 3.199.000 đ

LG V20

SP LG V20 mới 100% Fullbox - 64GB

Giá: 14.199.000 đ

LG G6

SP LG G6 máy mới 100% Fullbox - 32GB

Giá: 15.800.000 đ

LG V10

LG V10 cũ 98-99% - 32Gb Hàn

Giá: 4.599.000 đ

LG G5

LG G5 cũ 98-99% - 32Gb Mỹ

Giá: 4.899.000 đ

LG G3

LG G3 cũ 98-99% - 32Gb Mỹ

Giá: 2.350.000 đ

iPad Air 2

iPad Air 2 cũ 98-99% - Air 2 16Gb Đ+T

Giá: 7.599.000 đ

iPad Mini

SP iPad Mini Wifi + 4G cũ 98-99% - 16Gb

Giá: 3.550.000 đ

iPad 3

iPad 3 Wifi 4G cũ (98-99%) - 16Gb Đen

Giá: 3.850.000 đ

iPad 4

Sản phẩm iPad 4 Wifi + 4G cũ (98-99%) - 16Gb 4G Đen

Giá: 4.650.000 đ

iPad Air

iPad Air Wifi + 4G cũ 99% - 16gb Đen

Giá: 5.699.000 đ

Kashi i7

SP Kashi i7 mới 100% Fullbox - 32GB

Giá: 3.550.000 đ

Kashi V7

SP Kashi V7 mới 100% fullbox - 16GB

Giá: 2.450.000 đ

Kashi A7

SP Kashi A7 mới 100% fullbox - 16GB

Giá: 2.350.000 đ

Kashi Inni 6s

SP Kashi Inni 6s máy mới 100% fullbox - 32GB

Giá: 3.399.000 đ